BENICZKY AlapítványTo restore life and build a better future

Küldetésünk

A sors furcsa játéka folytán Budapesten, Magyarországon egy olyan utcában születtem és nevelkedtem, amit nagy – nagy – nagynénémről, Veres Pálnéról neveztek el, és később a róla elnevezett gimnáziumba, a Veres Pálné Gimnáziumba jártam . Ez egy fontos kulcs életemhez, ahhoz aki vagyok, de nem minden. Sikeres szemsebész lettem, és megszabadulva gyermekkorom fojtogató ideológiai nyomásától, rátaláltam keresztény hitemre és ebből merítve ihletet, létrehoztam a Beniczky Alapítványt, hogy nagy- nagy- nagynéném, Veres Pálné, született Beniczky Hermin gondolatait és tanításait felelevenítsem és közvetítsem egy olyan hallgatóságnak, akinek igazán szüksége van ezt meghallani, megérteni és magáévá tenni a 21. században.

 

Veres Palne

Veres Pálné az 1800-as években Magyarországon harcolt a nők oktatásáért, felemelkedéséért, lelki és szellemi jólétéért, hogy egyenjogú tagjai lehessenek a társadalomnak. Tanította a nőket tartásra, önérzetre, a női öntudat megőrzésére, ápolására. Emellett harcolt a nők anyagi függetlenségéért is. Taníttatta a lányokat nyelvekre, kultúrára, művészetekre, zenére, költészetre, irodalomra, de matematikára és gyakorlati tárgyakra is, mint pl. főzés, varrás, hímzés stb.

 

Arra inspirálta a nőket, hogy teljes életet éljenek a szeretet jegyében. Rámutatott, hogy a nő lelki, szellemi és fizikai jóléte befolyásolja férje és gyermekei életét, és így végső soron az egész társadalom jólétét. Azért tartotta fontosnak a nők oktatását és felemelkedését, mert hitt abban, hogy így tényleg férjeik segítő társaivá, gyermekeiket megfelelő módon nevelni tudó, szerető édesanyákká válhatnak.

 

A nők évszázadok óta olyan közösségeket hoznak létre, amelyekben kölcsönösen segítik, támogatják egymást, egyéni felelősséget vállalva önmagukért, egymásért és azokért, akik rájuk vannak bízva.

 

Veres Pálné üzenete ugyanez ma is: a nő felelőssége, hogy a lehető legteljesebb személyiséggé váljon, és igy a kőrnyezetében lévőket is segitse avvá válni.

 

Empowering Women

A mai világban, mi nők korábban sohasem látott módon fejezhetjük ki magunkat munka, karrier, anyagiak és kapcsolatok területén, azonban nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy legfontosabb célunk az, hogy kiteljesedjünk és segítsünk másokat is kiteljesedni.

 

A Beniczky Alapítvány célja, hogy segítse a nőket abban, hogy megtalálják a belső harmóniát és hogy összhangba tudják hozni az erős, független, dolgozó, vezető oldalukat a nőies, lágy, kedves, másokkal törödő, másokat támogató, kapcsolatokra fókuszált oldalukkal... hogy magukra találjanak és megvalósítsák önmagukat.

 

Mi nők, képesek vagyunk erre... csak tudni kell hogyan!!!

 

Mi hiszünk abban, hogy a nők nővé válása segíti a férfiak férfivá válását, ami bizonyára fordítva is igaz.

 

Dr Boytha Zsuzsanna MRCOphth
Igazgató


A BENICZKY Kúria

 

Az 1830-as években több kúriát és templomot építtetett a Beniczky család Magyarország északi részén, a mai Nógrád megye területén, Szügy és Vanyarc környékén. A Beniczky Alapítvány célja, hogy hozzájáruljon a szügyi Beniczky kúria felújításához , és ezáltal Veres Pálné szellemi örökségének nyomdokaiba lépve, az épületnek új jövőt teremtsen.

Veres Pálné

 

Veres Pálné Beniczky Hermin (1815-1895) a hazai nőnevelés úttörő apostola volt. 1868-ban megalapította az első Magyar Nőképző Egyesületet, melynek elnökévé választották nőtársai.

A BENICZKY Alapítvány Elérhetősége:
Levelezési cím: BENICZKY KúRIA
2699. SZüGY, Mikszáth Kálmán u. 10
Registered Charity No: SC042357

Kapcsolatok